OBS!

Denna undersida bör ses med en större skärm än vad du använder för tillfället.

Hur mycket billigare är olja jämfört med el?

Stora variationer förekommer beroende på vem som sköter överföringen av el. Det är svårt att verkligen veta vad ditt elpris är.

Vid all jämförelse skall elpriset inkludera: el, energiskatt, nätavgift och moms. Oljepriset är alltid ett slutpris för konsumenten. Tabellen tar inte hänsyn till den högre fasta elavgiften som tillkommer för tidstariff.

För att ta hänsyn till den värme oljepannan tappar till skorstenen används nedanstående tabell. Avgasförlusten kallas ibland för eldningsteknisk eller förbränningsverkningsgrad.

Det är ett mått på hur effektivt värmen överförs från oljebrännarens låga till pannvattnet. (Vanligt är tyvärr att dessa verkningsgrader förväxlas med pannans årsmedelverkningsgrad.) Tabellen gäller oavsett årstid.

Oljepris inkl. energi-, koldioxidskatt,transportkostnad och moms.
Motsvarande elpris vid avgasförlust 7 % förbrännings- verkningsgrad på 93 % nyare anläggning
Motsvarande elpris vid avgasförlust 10 % förbrännings- verkningsgrad på 90 % äldre anläggning
Kr/m3 Kr/kWh Kr/kWh
8 000 0,86 0,89
8 500 0,91 0,94
9 000 0,97 1,00
9 500 1,02 1,06
10 000 1,08 1,11
10 500 1,13 1,17
11 000 1,18 1,22
11 500 1,24 1,28
12 000 1,29 1,33
12 500 1,34 1,38
13 000 1,39 1,43
13 500 1,44 1,48
14 000 1,49 1,53
14 500 1,55 1,59
15 000 1,60 1,64
15 500 1,65 1,69

 

Kontakta oss:

0611-22055
hakan.fallstrom@gmail.com

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

Uträkningar