Tjänster

olja

Rengöring av tankar

Enligt lag bör rengöring och täthetsprovning av tankar ske vart 6:e år för att hålla god standard. För att din brännare ska fungera effektivt och framförallt ha lång livslängd, behöver den service av professionell servicetekniker.


 

Besiktning av tankar

Ett besiktningsintervall på vart 12:e år om oljetanken har fullgott rostskydd. Det kan vara plastcisterner eller plast/epoxilackade stål tankar. Annars är besiktningsintervallet vart 6:e år. Oljecisterner inom skyddsområde för vattentäckt är besiktningsintervallet förkortat till vart 6:e eller vart 3:dje år

Besiktningsprotokoll och intyg
Skall upprättas vid besiktning. Det är på fastighetsägarens ansvar att besiktningen genomförs inom rätt tid och uppställda ramar.

Ledning i golv eller mark
Rörledning som till vissa delar är förlagd i mark skall räknas som markförlagd. Även rörledningar förlagda i betonggolv är att betrakta som markförlagda. På grund av svårigheter att kontrollera sådana ledningar, bör dessa ersättas av ledningar som är lätt kontrollerbara.
Ledningar inomhus som inte kan okulärkontrolleras, bland annat ledningar i golv, bör lyftas fram/upp så att de blir väl synliga.


 

Brännarservice

För att din brännare ska fungera effektivt och framför allt ha lång livslängd behöver den service av professionell servicetekniker.
Servicen bör omfatta:

  • Rengöring av oljebrännaren och oljefilter
  • Tillsyn/byte av munstycke
  • Kontroll och justering av elektroder
  • Kontroll av fotomotstånd och säkerhetstider
  • Justering av oljetryck och förbränning
  • Kontroll av olje slangar och eventuellt läckage
  • Driftsäkerhetsprov, ekonomitrimning med rökgasanalys och sottest

Kontakta oss:

0611-22055
hakan.fallstrom@gmail.com

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

Uträkningar